Vereniging voor Thematische Filatelie

De NVTF, Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, is een vereniging van verzamelaars van filatelistisch materiaal. Thematische filatelie houdt in dat je een verhaal schrijft over een bepaald onderwerp en dat je met filatelistische afbeeldingen laat zien wat je bedoelt. Het gaat dus niet alleen met postzegels maar ook met o.a. briefkaarten, stempels, enveloppen, aantekenstrookjes, telegrammen e.d. Alles wat het postbedrijf uitgeeft om poststukken te verzenden.

 

De regionale afdeling Noord-Nederland van de NVTF houdt op 16 maart 2024 een contactdag voor NVTF leden en niet-leden.

 

Er zijn een aantal postzegelhandelaren aanwezig en er wordt in de loop van de dag een videolezing gehouden. Tevens is er een mini-tentoonstelling met voorbeelden van thematische verzamelingen.

 

De Historische Vereniging van Annen is ook aanwezig met een promotiestand over Annen.