Nieuws

Nieuws · 02. juli 2018
“Ons Dorpshuis” gaat in september een Ladies Night organiseren, op vrijdagavond 7 september 2018 van 18.00 tot 22.00 uur. Zie voor meer informatie het kopje Ladies Night.

Nieuws · 22. juni 2018
Anne Schreur zal op 25 juni vanaf 09:30 uur tijdens de koffie-ochtend Plus in "Ons Dorpshuis" een workshop valtechnieken verzorgen. Schreur is docent bij Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Zij zal de bezoekers vertellen over valpreventie en oefeningen laten zien. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en om mee te doen.

Nieuws · 09. juni 2018
Impuls, Zwembad de Borghoorns en Ons Dorpshuis organiseren voor de derde maal een gezellige koffieochtend in (bij) het Zwembad. Vrij toegankelijk! Voor de liefhebbers houdt Patricia Dijkema een rondleiding bij het zwembad.

Nieuws · 18. april 2018
Patricia Dijkema van zwembad De Borghoorns wil kijken of er belangstelling is voor een koffieochtend in het zwembad.

Nieuws · 11. maart 2018
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart jl. hebben d'Annerzangoelen een donateursconcert verzorgd voor allen donateurs en andere belangstellenden. Beide avonden werden goed bezocht en gewaardeerd door het aanwezige publiek.