Vrienden van "Ons Dorpshuis"

Algemeen

Ruim 650 Vrienden van "Ons Dorpshuis" Annen ondersteunen de doelstelling, namelijk het bevorderen van de leefbaarheid in ons mooie brinkdorp Annen. In ruil hiervoor wordt jaarlijks een aantal voorstellingen georganiseerd, waarbij de Vrienden een forse reductie op de toegangsprijs krijgen.

 

Vriend worden

U kunt heel eenvoudig "Vriend" worden door het invullen van uw e-mailadres op het contactformulier. Vervolgens krijgt u van ons een aanmeldingsformulier toegestuurd met een machtigingsformulier voor automatische incasso (wij kunnen, om de administratiekosten zo laag mogelijk te houden, alleen automatische incasso als betalingsvorm accepteren). Dit formulier kunt u getekend per post terugsturen, in de brievenbus van "Ons Dorpshuis" of per e-mail versturen. Uw lidmaatschap geldt voor minimaal twee jaar (van zomervakantie tot zomervakantie). U kunt kiezen voor een lidmaatschap voor één of twee personen. Het lidmaatschap bedraagt € 7,50 per persoon. Een lidmaatschap voor twee personen bedraagt dus €15. Het lidmaatschap van de eerste persoon is persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Bij een lidmaatschap van twee personen, kan de tweede kaart eventueel voor een introducé worden gebruikt.

 

Wilt u een lidmaatschap omzetten van 1 naar 2 of van 2 naar 1 perso(o)n(en), dan kan dat met ingang van het nieuwe seizoen. In verband met de administratieve verwerking verzoeken wij u dat vóór 1 november schriftelijk aan ons door te geven. Dit in verband met de incassering van de contributie later in de maand.

Als u geen e-mailadres hebt, kunt u natuurlijk ook bellen met één van de bestuursleden voor meer informatie.

 

Vriendschap beëindigen

U kunt een reden hebben om uw vriendschap met ons te willen beëindigen. Wij betreuren dat vanzelfsprekend. Opzeggen kan gedurende het  lopende seizoen doch uiterlijk 1 november. U wordt dan voor het komende seizoen uitgeschreven. U dient dit schriftelijk (mag ook per e-mail) aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs als u de reden voor de beëindiging aan ons vertelt. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.


Download
Inschrijfformulier vriend van Ons Dorpshuis
Inschrijfformulier vriend Dorpshuis v1.3
Adobe Acrobat document 177.9 KB