Maandagavond 27 maart is de jaarvergadering van “Ons Dorpshuis” , aanvang 20.00 uur.

Maandagavond 27 maart  is de jaarvergadering van “Ons Dorpshuis” , aanvang 20.00 uur.

Naast de gebruikelijke agendapunten vestigen we de aandacht op het punt BESTUURSVERKIEZING.

  André Niewijk en Betsy Wijnholds zijn aftredend en niet herkiesbaar.

  Kandidaat:                                    Bianca Klinkhamer (secretaris)

  Kandidaat uitbreiding bestuur:  Roelf Weijer ( facilitair)

  Vacature:                                      (ICT en website)

Namen van tegenkandidaten kunnen tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering worden doorgegeven aan de secretaris.

 

Wij hopen op een grote opkomst en een goede vergadering.

 

WEES WELKOM!!