· 

Jaarvergadering "Ons Dorpshuis" maandag 6 september

Maandagavond 6 september is de jaarvergadering van “Ons Dorpshuis”. Aanvang van de avond is om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom op deze vergadering. We kijken alvast vooruit op het komende seizoen, dat weer bol zal staan van informatieve en culturele activiteiten. Koffie, een hapje en drankje zal deze avond niet ontbreken ❗️Zet vast op de kalender: maandag 6 september, jaarvergadering “Ons Dorpshuis”❗️

 

Agenda jaarvergadering 2021

 

Wanneer:  Maandag 6 september 2021

Aanvang:  20.00 uur

 • Opening
 • Notulen vorige jaarvergadering
 • Jaarverslag 2020
 • Financieel jaarverslag
 • Kascommissie en verkiezing
 • Verkiezing bestuur        
  • Klaas Behling en Andre Niewijk zijn aftredend en herkiesbaar. Namen van tegenkandidaten kunnen tot 5 min voor aanvang van de vergadering worden door gegeven aan de voorzitter
 • Seizoen presentatie 2021-2022
 • Rondvraag
 • Sluiting

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om samen met het bestuur een drankje te doen.