· 

Megafoon Impuls

Impuls heeft een megafoon

Ook in de corona-periode ondersteunt Impuls dorpen. Buurtwerkers houden op allerlei manieren contact met inwoners en dorpsinitiatieven. Dat gaat wel anders dan anders en het leidt tot nieuwe vormen en initiatieven. Om dorpsbewoners extra mogelijkheden te geven tot contact en gezelligheid starten we met de ‘dorpsomroep’.

 

Muziekroute door onze gemeente

Een activiteit die we  vanuit  Impuls zullen gaan organiseren is een muziekroute door de gemeente. Impuls heeft een megafoon aangekocht en een vergunning verkregen van de gemeente voor het gebruik hiervan. Dus ook in uw wijk/dorp. De voorbereidingen zijn in volle gang om dit tot een succes te maken. Op de website van ons vrijwilligers informatie punt vindt u de vacature voor een dorpsomroeper, volg hiervoor deze link https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/

 

Serenade geven

We zullen de megafoon ook gaan uitlenen. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk worden dat een inwoner de megafoon leent, op het dak van de eigen auto bevestigt om voor een bijzondere gelegenheid een dorpsgenoot toe te zingen of te verrassen met zijn/haar lievelingslied en/of een boodschap. Op deze wijze kan iemand die veel thuis is door corona, in thuisquarantaine zit of tot de kwetsbare doelgroep behoort toch een bijzonder moment beleven en daar een positieve herinnering aan overhouden. En verder zouden we, ingeval de aanvrager niet over de mogelijkheid beschikt om het zelf te doen, graag hulp bieden in de vorm van vrijwilligers. Wilt u zich als vrijwilliger hiervoor inzetten? Neemt  u dan contact op met uw buurtwerker:

 

Carla IJntema (06) 46338544 Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond

Martine Hopman (06) 13227483 Bareveld, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Annerveenschekanaal, Gieterveen, Nieuw Annerveen, Nieuwediep, Oud Annerveen, Spijkerboor

Nicole Briedé (06) 51045742 Annen, Anloo, Anderen, Gasselte, Gasteren, Rolde, Schipborg, Balloerveld, Balloo, Nooitgedacht, Deurze, Eext

Siny Vink (06) 36511015 Amen, Ekehaar, Eldersloo, Eleveld, Geelbroek, Grolloo, Marwijksoord, Nijlande, Papenvoort, Schoonloo, Vredenheim

Willem Hilberts (06) 13227402 Gieten

 

Ook als u een dorpsorganisatie of vereniging bent en u wilt de megafoon lenen of heeft een idee voor een leuke activiteit waarvoor de megafoon ingezet kan worden, neemt u contact op met de buurtwerker van uw dorp.

 

Wilt u als inwoner de megafoon lenen of wilt u meer informatie: 

Mail dan naar het Dorpsloket Gasselternijveen: info@dorpscoopdebrug.nl  Zij zijn telefonisch ook bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot  11.30 uur via 06-28359841.