· 

Kaarten en Sjoelen

Zaterdag  23 februari is er weer de kaart en sjoel avond. 

 

Vindt u het kaarten of sjoelen een leuke bezigheid, kom dan zaterdagavond naar “Ons Dorpshuis”.

 

Voor het vlot verlopen van de avond, geven we hierbij alvast enkele mededelingen van huishoudelijke aard:

  • De avond wordt verzorgt door Coba en Janneke, zij zorgen voor de nodige materialen en de verdere organisatie op de avond zelf;
  • De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per persoon;
  • De consumpties zijn voor eigen rekening;
  • Zaal open vanaf 19.00 uur;
  • Aanvang kaarten om exact 19.30 uur (dit in verband met niet te laat willen eindigen) Voor het sjoelen is er een soepeler startmoment rond 19.30 uur;
  • Voor het kaarten geldt, dat er normaal gesproken 4 boompjes worden gespeeld.

 

Dan nog een laatste mededeling, mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelfstandig naar het dorpshuis te komen en u wilt wel graag een keer kaarten of sjoelen, dan kunt u contact opnemen met Betsy Wijnholds voor vervoer, haar telefoonnummer is 06-11103450

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van "Ons Dorpshuis"

Jan Hoenderken 0592-272621