Maandag 4 april jaarvergadering om 20.00 uur

Agenda jaarvergadering 2022, maandag 4 april 2022. Aanvang 20.00 uur

-          Opening.                                                                  

 

-          Notulen vorige jaarvergadering                           

 

-          Jaarverslag 2021                                                   

 

-          Financieel jaarverslag                                           

 

-          Kascommissie en verkiezing                                              

 

-          Verkiezing bestuur                                                
Henk Mulder is aftredend en herkiesbaar
Namen van tegenkandidaten kunnen tot 5 min voor aanvang van de vergadering worden door gegeven aan de secretaris

 

-          Seizoen presentatie 2022-2023                          

 

-          Rondvraag                                                               

 

-          Sluiting

 

Pauze.

 

 

Nao de vergaodering gaon we lustern naor een verhaol; niet in het Nederlands, Duuts of Engels, maor in 't .........
Tevens is der dan een mini-kwis.