· 

Nieuwe gezichten in "Ons Dorpshuis" en in de Sportsbar

Een aantal jaren vormden Henk Pater, Gerard Kuitse en Erik Brakke het vaste, vertrouwde gezicht in het dorpshuis en in de sportsbar. Het drietal en hun partners gaven onlangs te kennen om met ingang van het komende seizoen deze taak naast zich neer te willen leggen.

Hoewel het bestuur dit betreurde, respecteerde het dit besluit.

Bij deze danken de bestuursleden genoemde mannen en hun partners nogmaals voor het vele werk dat ze door de tijd heen hebben verricht en er immer voor hebben gezorgd dat een ieder zich welkom voelde in ‘Ons Dorpshuis’.

 

Een leegte is er om opgevuld te worden. Want wat is een dorpshuis, wat is een sportsbar zonder beheerder en tevens uitbater?

Naarstig werd gezocht naar de juiste persoon op de juiste plek.

Op 17 juni tekenden Harry en Yvonne Klinkhamer van ‘Klinkhamer Catering’  het contract en verplichtten ze zich daarmee om met ingang van het nieuwe seizoen, 21 augustus, het beheer op zich te nemen. Hierbij krijgen ze hulp van hun vaste medewerker Robert Visker.

Voor Annen en omstreken zeker geen onbekenden.

Uiteraard is het bestuur zeer verheugd om deze mededeling te kunnen doen en ziet zij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

In het bezit van vele jaren horeca-ervaring zien Harry en Yvonne deze uitdaging als een uitbreiding en aanvulling op hun huidige bedrijf, waar gastvrijheid en lekker eten hoog in het vaandel staan. Ze staan dan ook te popelen om te beginnen en hun gasten te verwelkomen. 

 

Voor het dorpshuis geldt dat alle zaken na de zomer als vanouds weer gaan beginnen.

Aan de activiteiten die het komende  seizoen zullen plaats vinden zal van te voren ruimschoots aandacht worden besteed op de website, op Facebook en in de nieuwsbrief van zowel het dorpshuis als van Commissie Dorpsbelangen. 

Het reserveren van een zaal kan bij voorkeur via de website onder ‘zaal reserveren’ of via reserveringen@dorpshuisannen.nl

Voor informatie over het huren van een zaal kan contact worden opgenomen met Klaas Behling, tel. 06 10418309

 

Overige  informatie omtrent het dorpshuis is te vinden op www.dorpshuisannen.nl