· 

Woensdag 4 maart jaarvergadering

Woensdagavond 4 maart is de jaarlijkse vergadering van “Ons Dorpshuis”. Aanvang van de avond is om 20.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom op deze vergadering. 

Naast de zakelijke punten kijken we terug op een succesvol jaar en blikken we al vast vooruit op het komende jaar dat weer bol zal staan van informatieve en culturele activiteiten.

 

Agenda jaarvergadering

 • Opening
 • Notulen vorige jaarvergadering
 • Jaarverslag 2019
 • Vrijwilligers
 • Financieel jaarverslag
 • Kascommissie en verkiezing
 • Verkiezing bestuur
  • Voorstel vacature voorzitter: Henk Mulder
  • Betsy Wijnholds en Anneke Greving zijn aftredend en herkiesbaar  
  • Namen van tegenkandidaten kunnen tot 5 min voor aanvang van de vergadering worden door gegeven aan de voorzitter
 • Seizoen presentatie 2020-2021
 • Rondvraag
 • Sluiting

Na afloop bent u uitgenodigd om samen met het bestuur een drankje te doen en een borrelhapje te nuttigen  

 

❗️Zet vast op de kalender: woensdag 4 maart, jaarvergadering “Ons Dorpshuis”‼️