· 

Toneelgroep Waark speelt op 17 februari “De Menalda Vetes”

Welkom in de dertiende  eeuw. Het is de tijd van “aalgedurige stried in onze streken, Hunzingoers tegen Fivelingoers”. 

In een setting die nog het meest doet denken aan een levend hoorspel, speelt Waark dit drama uit de roerige tijden van toen. Er wordt door de vier acteurs voortdurend geschakeld tussen hun rol als hoorspel-acteur en hun rol in het middeleeuwse stuk. Zo ontstaat een zeer boeiend en levendig spektakel, waarin geluidseffecten en muziek een belangrijk aandeel hebben. 

 

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal; de ondertitel van het stuk is “Oet de kronieken van ’t klooster Bloemhof”. 

Met Jan Veltman als schrijver in combinatie met Albert Secuur als regisseur gaat Waark voor een historisch verantwoord stuk met een duidelijke link naar het hier en nu en met een flinke dosis lekker droge Grunneger humor.

Toneel van zeer hoog niveau in uw eigen Dorpshuis! 

Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via de website of op maandag 12 februari tussen 19.00 en 19.30 uur in "Ons Dorpshuis".