Heropening van Ons Dorpshuis 

Versie 23-11-2020  

 

Vanaf 23 november is voor groepen van maximaal 30 personen het dorpshuis weer te bespreken. Helaas is catering voor het dorpshuis vooralsnog niet toegestaan. De Sportsbar is gesloten. Als bestuur spreken we de hoop uit dat we elkaar spoedig zullen ontmoeten‼️

 

Tijdelijke verscherping:

 

  1. Dat er maximaal 30 personen per ruimte zijn toegestaan;
  2. Dat een gezelschap maximaal uit 4 personen mag bestaan.
  3. Het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes, met uitzondering als je op je zitplaats bent.

* Het bestaande huishoudelijk reglement blijft onverkort van toepassing

* De toegang tot het Dorpshuis en de Sportsbar is via de ingang van de sporthal. Bij binnenkomst staat er een zuil met een desinfecterende middel en een map voor registratie. De gemeente zal er voor zorgen dat deze gegevens op een correcte wijze worden beheerd. Een ieder moet rekening houden met de 1,50 meter regeling, behalve bij een huishouden. 

* Kom niet naar het Dorpshuis/ Sportsbar als je hoest, niest, keelpijn hebt of andere klachten aan de luchtwegen hebt.

* De richtlijnen van het RIVM worden door het bestuur van Ons Dorpshuis gerespecteerd en dienen ook door de bezoekers/gebruikers nageleefd te worden.

 Houd anderhalve meter afstand 

 Schud geen handen

 Nies en hoest in je elleboog

 Gebruik papieren zakdoekjes

 Was regelmatig je handen

* We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de aanwezigen. Het nakomen van de richtlijnen in dit protocol is belangrijk voor de openstelling van het gebouw. Het niet nakomen ervan kan voor het bestuur aanleiding zijn om eigen beperkingen door te voeren.

* Iedere organiserende instantie moet vooraf bij het beheer een afspraak maken. Hierbij moet worden aangegeven met hoeveel personen we rekening moeten houden. Aan de hand van andere reserveringen kan worden beoordeeld of de activiteit (eventueel in aangepaste vorm) door kan gaan of moet worden geweigerd. We hebben een overzicht hoeveel personen er in een zaal mogen.

* Bij gebruik van zaal 2, zaal 6 en de Sportsbar kan het ventilatiesysteem worden ingeschakeld.

* De organiserende instantie zorgt ervoor dat alle deelnemers de richtlijnen in acht nemen.

* Volg de instructie op de posters/borden op.

* Maak gebruik van de ontsmettingsmiddelen die beschikbaar worden gesteld.

* Het gebouw kent twee hoofdingangen en 4 nooduitgangen. Indien nodig kan de nooduitgang gebruikt worden als ingang en andersom. Dit zal per activiteit worden bekeken.

* Bij het toilet gebruik conformeren wij ons aan de regels van de gemeente. 

* De beheerders zien toe op naleving van de regels. Aanwezigen die zich niet aan de regels houden zullen daarop worden aangesproken. Aanwezigen die zich daarna nog steeds niet aan de regels houden zijn niet langer welkom. Maar we gaan vooral uit van een eigen verantwoordelijkheid.

 

Wij wensen iedereen weer heel veel plezier in Ons Dorpshuis en in de Sportsbar!

 

Bestuur Ons Dorpshuis

Henk Mulder, Betsy Wijnholds, André Niewijk, Anneke Greving, Gea Aling en Klaas Behling

Sportsbar

Henk Pater, Erik Brakke en Gerard Kuitse